Marka tescil nedir? Marka tescil nasıl yapılır?

Marka nedir?
 Marka terimsel anlamıyla bir mal veya hizmet veren herhangi bir firmanın diğer işletmelere ait mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlayan şahıs isimleri, sözcükler, harfler, renkler, semboller, sayı ve rakamlar aracılığıyla ürünlerin şekli veya ambalajlamada kullanılan naylon, karton gibi ikame malzemelerle görsel olarak oryante edilen, baskı işlemleriyle yayınlanabilen ve çoğaltılabilen işaretler bütünüdür. 
Marka tescil nedir?
Marka bir işletmenin tüm varlığını sembolize eden bir işarettir. Bu denli önemli bir işaret, özenle korunmalı, yasal normlar çerçevesinde tescil edilmeli, markanızın size ve firmanıza özel olduğunu kanıtlayacak belgeye sahip olmalıdır.İşte bu işlemler bütününe marka tescil denmektedir.
Marka Tescil İşlemleri ve Süreleri
Marka Tescil İşlemleri ortalama 1 yıl (12 ay)-1,5 yıl (18 ay) arası süre zarfında tamamlanmaktatır.
A) Araştırma ve Yetkili Kurum İnceleme Süresi
Türk Patent ve Marka Kurumu ilgili kurum olarak mutlak prosedür yönünden firmanıza ait markanın uygunluğu açısından araştırma ve inceleme süresi ortalama 6-9 ay sürmektedir. Firmanıza ait müracaat ile ilgili prosedüre uygun olmayan bir engel yoksa ve inceleme sonucu olumlu olursa firmanıza ait markanız, Resmi Marka Bülteni'nde ilan edilir.
B) Resmi Marka Bülteni'inde Yayın Süresi 
Resmi Marka Bülteni’nde kanuni yayın süresi 3 aydır. Firmanız harici diğer marka sahiplerinin bilgilenmesi, sektörünüzde aynı ismi taşıyan ya da taşımayan rakiplerinizin itiraz hakkını kullanması yayın süresi içinde yapılır. İtiraz hakkını kullanan olmadığı takdirde tescil aşamasına geçilmiş olur Evrak hazırlıkları aşamasına geçilir.
C) Tescil Aşaması 
İtirazın olmadığı ve evraklarınızın tamamlandığı bu aşamada Türk Marka ve Patent Kurumu'nun verdiği kanuni sürede eksik evraklar tamamlanmalı ve harç bedeli yatırılıp belgelendirilmelidir.
Tescil işlemi tamamlanmış markalar başvuru yapıldığı tarih itibarı ile 10 yıllık sürelerle yenilenerek korunmaya devam edilebilirler.

Marka Tescil Başvurusu İçin Gerekli Evraklar

Başvuru Sahibi Şirket veya Kurum Benzeri Tüzel Kişi İse

  • İşletmenize ait faaliyet belgesi,
  • İşletmenize ait vergi levhası, 
  • Varsa vekaletname 
  • Marka örneği (logo, işaret,sembol vs.)
  • Başvuru ücretini ödediğinizi gösteren  belge (Dekont)

 

Marka Başvuru Sahibi Gerçek Kişi İse

  • T.C kimlik numaranız,
  • Varsa Vekaletname,
  • Marka logonuz (işaret,isim vs.)
  • Başvuru ücretini ödediğinize dair belge (Dekont )


Marka Tescilin Önemi
Markanın korunması bir iş modelinin, ürünün, ya da hizmetin başlatılıp geliştirilmeye başlamasından itibaren öncelik verilmesi gereken bir husustur. Sınai bir hak olan markanın korunması normlar çerçevesinde tescil ile mümkündür. Olası marka ihlallerinde marka hakkının ileri sürülmesi, marka hakkına tecavüzün durdurulması, önlenmesi ve giderilmesinin talep edilmesi, tazminat talep edilmesi, marka hakkını ihlal eden kişiler hakkında ceza soruşturması başlatılmasının talep edilmesi, taklit ürünlere karşı markanın korunması, com.tr uzantılı domain alınması gibi pek çok hususta marka tescili yaptırmak büyük önem arz etmektedir. Tescil işlemi yapılmamış markalar için ise sadece haksız rekabete ilişkin olarak dar anlamda korumadan yararlanma mümkün olabilmektedir.Şirket imajınızı yükseltmek ve markanızı başkalarının kunlanımına engel olmak için Türkiye Bilişim olarak marka tescil işlemlerinizi yaptırmanızı tavsiye ederiz.


 İnternet alan adı (domain) almak marka tescili için yeterli midir?
 Son zamanlarda markasını tescil yaptırmak isteyen firma yetkilileri tarafından en çok gündeme getirilen sorular arasında, ‘İnternet alan adını aldıktan sonra marka tescili yaptırmaya gerek var mı?’ sorusunun bulunduğunu bildiren marka tescil ve patent vekili Orhan Eriman, “Söz konusu alan adı sahibinin bu hakkını daha iyi koruması için marka tescili gerekli. Kendi markasına biçtiği değere göre markasını hem ülkemizde hem de yurtdışında kayıt ettirmesini öneririm.” diyerek firma yetkililerine tavsiyelerde bulundu.